àrea restringida clients
GARDEN TONA

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
tractaments mediambientals_ compromís sense reserves i respecte pel medi ambient

Contem amb la màxima classificació en l'àmbit ambiental en jardineria i plantacions K-6e. En aquests últims anys hem estat treballant en un dels projectes d'impacte ambiental més importants que s'han realitzat a Catalunya: la desembocadura del riu Llobregat.

Hidrosembres.
» Màquina específica de sembra en talussos verticals.
» Capacitat per mesclar tots els ingredients necessaris (llavors, mulch, adob mineral, palla, cel·lulosa, estabilitzador, ...) i així garantir l’efectivitat de les sembres.

Revegetacions.
» Els nostres productors de plantes garanteixen l’estat fitosanitari, el format i la qualitat de cadascuna de les espècies que utilitzem per a les revegetacions.
» Servei professional i econòmic alhora.
» Selecció de revegetacions autòctones.

Condicionament i estabilització de talussos.
» Evitem despreniments a zones de difícil accés perquè utilitzem diferents tipus de malles i els millors materials disponibles.
» Revegetacions en talussos de difícil accés.

 
© Garden Tona C/ Jaume I nº 15 08551 TONA (Barcelona) · Tel. 93 887 00 76 · Fax 93 812 43 81 · Avís legal