GARDEN TONA SPORTS

experiència i solvència contrastada

GARDEN TONA SPORT és la secció especialitzada de Garden Tona pel món de l’esport.
Disposem d’un equip tècnic dedicat en exclusiva a equipaments i gespes esportives.

Equip format per enginyers i greenkeepers professionals

Maquinària tècnica altament específica

Òptima relació qualitat preu. Màxima competitivitat

Projectes de totes les magnituds i d’àmbit internacional

Projectes integrals

PROJECTES INTEGRALS D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS

PROJECTE

Assessorament tècnic
Enginyeria
Informe específic
Planificació
Organització

CONSTRUCCIÓ

Direcció d’obra
Moviment de terres
Anivellaments amb làser
Creació de drenatges
Aportació de sorres i substrats
Sembra tradicional
Col·locació de tepes

MANTENIMENT

Escarificar / Verticutt
Recebar / Adobar / Airejar
Ressembrar
Anàlisis biomecànic
Tractaments fitosanitaris
Analítiques
Tractaments d’aigües
Segues helicoïdals
Marcatge terreny de joc

CO-RESPONSABILITAT

Els nostres projectes mai deixen d’estar vinculats a GT i la nostra responsabilitat va més enllà del temps i les incidències

QUALITAT MÀXIMA EN CADA PRODUCTE EXCLUSIU

Les millors prestacions, seguretat, durada, qualitat i comoditat de joc respectant els estàndards més alts

GESPA NATURAL

 • Gespa natural adaptada a cada terreny

 • Acurada selecció del tipus de llavors

 • Sembra i amb format tepes

 • Gespa de cultiu propi i dels millors productors

 • Controls de qualitat, del viver al camp

 • Servei de seguiment i control

GESPA ARTIFICIAL

 • Gespa artificial de màxima qualitat

 • Adequada per terrenys esportius: futbol, golf, tennis…

 • Homologada per “FIFA Quality i Quality Pro”

 • Acurada selecció de diferents tipus de gespa

 • Instal·lació amb tots els sistemes

 • Controls de gestió i qualitat

 • Admet alta intensitat d’ús

GESPA HÍBRIDA

 • Gespa híbrida natural i artificial d’alta qualitat

 • Adaptada per terrenys esportius: futbol, golf, tennis…

 • Sembra i amb format tepes

 • Gespa de cultiu propi i dels millors productors

 • Servei de seguiment i control

 • Admet 3 vegades més d’activitat

 • Gespa homogènia a llarg de tot l’any

La QUALITAT,

el nostre principal objectiu

Producte i servei amb certificació ISO 9001 i 14001

Oferim en tot moment el màxim nivell de professionalitat per seguir comptant amb la confiança i la satisfacció dels nostres clients.

Solvència tècnica i econòmica

» Certificat classificacions de contractista de economia y Hisenda
» Certificat classificació contractista d’obres Generalitat
» Certificat contractista de la federació de Futbol
» Certificat departament tècnic

Solvència empresarial

» Política ambiental
» LPRL – Llei de Prevenció de Riscos Laborals
» RSC – Responsabilitat Social Corporativa

GARDEN TONA SPORTS

Delegacions a Barcelona, Girona i Tarragona

Tel. +34 93 887 00 76