GARDEN TONA URBAN

solvència certificada

GARDEN TONA URBAN és la secció especialitzada en disseny, construcció i manteniment de parcs i jardins.
Avalats per gran diversitat d’obres públiques realitzades arreu de Catalunya i Andorra.

Equip format per enginyers i paisatgistes professionals

Maquinària tècnica altament específica

Òptima relació qualitat preu. Màxima competitivitat

Projectes de totes les magnituds i d’àmbit nacional

Projectes integrals tan públics com empresarials

PROJECTES INTEGRALS D’ESPAIS URBANS

PROJECTE

Assessorament tècnic
Disseny paisatgístic
Enginyeria
Informe específic
Planificació
Organització

CONSTRUCCIÓ

Direcció d’obra
Moviment de terres
Aportació de sorres i substrats
Plantacions
Anivellaments amb làser
Creació de drenatges
Sembra tradicional
Col·locació de tepes
Reg i enllumenat

MANTENIMENT

Escarificar / Verticutt
Recebar / Adobar / Airejar
Ressembrar
Anàlisis biomecànic
Tractaments fitosanitaris
Analítiques
Tractaments d’aigües
Segues helicoïdals

CO-RESPONSABILITAT

Els nostres projectes mai deixen d’estar vinculats a GT i la nostra responsabilitat va més enllà del temps i les incidències

EQUILIBRI PERFECTE ENTRE EFICIÈNCIA I RESPECTE PEL MEDI AMBIENT

La sostenibilitat i el respecte pel medi ambient són els principals compromisos de la nostra empresa

Construcció sostenible i amb total respecte pel medi ambient

Exhaustius controls de qualitat en tots els processos de l’obra

Gestió del consum i mesures correctores per l’estalvi d’aigua

Utilització dels millors productes específics del mercat

Tractament ecològic de les restes vegetals generades

La QUALITAT,

el nostre principal objectiu

Producte i servei amb certificació ISO 9001 i 14001

Oferim en tot moment el màxim nivell de professionalitat per seguir comptant amb la confiança i la satisfacció dels nostres clients.

Solvència tècnica i econòmica

» Certificat classificacions de contractista de economia y Hisenda
» Certificat classificació contractista d’obres Generalitat
» Certificat contractista de la federació de Futbol
» Certificat departament tècnic

Solvència empresarial

» Política ambiental
» LPRL – Llei de Prevenció de Riscos Laborals
» RSC – Responsabilitat Social Corporativa

GARDEN TONA URBAN

Delegacions a Barcelona, Girona i Tarragona

Tel. +34 93 887 00 76